HP Open View

Програмні продукти HP OpenView призначені для вирішення комплексу завдань централізованого управління розподіленими різнорідними IT ресурсами для забезпечення їх гарантованої доступності для користувачів відповідно до заданих експлуатаційних вимог.

Програмні продукти HP OpenView є інструментарієм для побудови маштабних систем централізованого управління територіально розподіленими IT ресурсами підприємств і дозволяють вирішувати комплекс завдань, що стоять в цій області, таких як:

 • Моніторинг стану елементів IT інфраструктури і їх продуктивності
 • Інвентаризація і облік
 • Управління конфігураціями
 • Автоматизація служб експлуатації

Згідно анонсованої HP стратегії Адаптивного підприємства (Adaptive Enterprise), сьогодні для інформаційних технологій в главу кута поставлено завдання адаптації IT середовища до потреб бізнесу, що швидко міняються, бізнес-процесам, що міняються, і підтримка таких змін наданням адекватних IT ресурсів і послуг. При цьому серед найважливіших завдань, що вирішуються у рамках реалізації названої стратегії названі, :

 • Створення інтегрованої, керованої, стабільної гетерогенного IT середовища
 • Динамічна взаємодія між бізнесом і інформаційними технологіями, націлене на підвищення ефективності бізнесу
 • Оптимізація використання IT ресурсів, їх динамічна адаптація до потреб бізнесу.

Опис рішень
HP OpenView є набором продуктів, призначених для вирішення різних завдань. Модулі можуть використовуватися як окремо, так і в різних комбінаціях, утворюючи єдину систему управління. Принцип модульності дозволяє максимально гнучко будувати системи управління ІТ-інфраструктурами підприємств, використовуючи тільки ті програмні модулі HP OpenView, які сфокусовані на рішення конкретних завдань управління, що стоять перед цим підприємством.
Інші важливі принципи використані при розробки сімейства рішень HP OpenView - це проактивність управління і орієнтованість на управління IT послугами (сервісами). Принцип проактивности відбиває спрямованість усього сімейства OpenView на завдання запобігання потенційним збоям, на додаток до завдання виявлення і усунення поточних несправностей. Принцип управління IT послугами утілює концептуальну спрямованість усіх продуктів HP OpenView на сервісний підхід в управлінні інформаційними технологіями.

Технологічні переваги HP OpenView
Переваги OpenView для керівництва підприємства. Рішення дозволяє:

 • Бачити реальний стан усієї інфраструктури (end - to - end)
 • Об'єктивно оцінювати якість роботи системи і підлеглих
 • Грамотно планувати розвиток
 • Накопичувати знання в самій системі управління
 • Ефективно контролювати виконання своїх розпоряджень
 • Швидко вводиться в експлуатацію

Переваги OpenView для технічних фахівців:

 • Легко освоюється - створений спеціально для IT служб і зрозумілий їм
 • Відкритість - не обмежує їх творчий потенціал, легко наполягає і оснащується новими можливостями
 • Підвищує ефективність роботи - містить дуже багато готового, випробуваного багатьма тисячами користувачів функціонала
 • Служба підтримки HP OV є в Москві
 • Апгрейды на нові версії входять у вартість підтримки

Впровадження програмних рішень HP OpenView дозволяє IT службам підприємств :

 • Перейти від пасивних методів управління до проактивних (превентивним)
 • Змінити хаотичне управління на централізоване
 • Понизити витрати на управління, підвищивши при цьому ефективність
 • Планомірно і цілеспрямовано розвивати IT інфраструктуру підприємства

Продукти HP OpenView дозволяють створити комплексне і маштабоване рішення і забезпечити управління усіма складовими технологічного прикладного і організаційно-технологічного рівнів інформаційної інфраструктури підприємства.