IBM Tivoli Monitoring

Программный продукт IBM Tivoli Monitoring обеспечивает непрерывный мониторинг состояния, производительности и доступности компонентов информационной инфраструктуры, позволяет выявить источники возникновения неисправностей.

IBM Tivoli Monitoring является основным модулем подсистемы мониторинга и включает все необходимые компоненты для развертывания решения. IBM Tivoli Monitoring Agent for Active Directory расширяет функциональные возможности контроля параметров функционирования службы каталогов Microsoft Active Directory модулем IBM Tivoli Monitoring.
описание функций
Функции компонента IBM Tivoli Monitoring Agent for Active Directory:

 мониторинг функционирования, доступности и производительности:

 • службы имен (Name Service - NS)
 • менеджера учетных записей (Security Account Manager - SAM)
 • службы репликации файлов (File Replication Service - FRS)
 • DNS, относящихся к Active Directory
 • DHCP, относящихся к Active Directory
 • физического пространства хранения Active Directory
 • Kerberos Key Distribution Center
 • Lightweight Directory Access Protocol
 • данные производительности и использовании записной книжки
 • О встроенную аутентификацию при регистрации и авторизации пользователей
 • данные о связи между Active Directory и Exchange Directory Service (XDS)

- визуализация данных мониторинга;
- бор и обработка исторических данных мониторинга;
- оповещение ответственного персонала о неполадках в работе службы каталогов Active Directory;
- выработка автоматических реакций на основании сообщений о неполадках.

Компонент IBM Tivoli Monitoring for Active Directory функціонує на основі програмного продукту IBM Tivoli Monitoring. Рішення складається з наступних компонентів:

 • Обов'язкові компоненти:

o   IBM Tivoli Enterprise Monitoring Server - сервер моніторингу (основний), збирає, аналізує і зберігає інформацію про параметри функціонування компонентів IT інфраструктури;
o IBM Tivoli Enterprise Portal Server - сервер порталу формує графічне відображення даних про параметри функціонування компонентів інформаційної інфраструктури;
o  IBM Tivoli Enterprise Monitoring Agent for Active Directory - агент моніторингу, збирає дані про критичні параметри функціонування служби каталогів Active Directory і передає зібрані дані на сервер моніторингу, а також порівнює зібрані значення параметрів з пороговими і повідомляє результати серверу моніторингу;
o IBM Tivoli Enterprise Portal Client - клієнт порталу, надає графічний інтерфейс користувача за допомогою використання web -браузера або резидентного застосування, що встановлюється на робочу станцію користувача (Desktop Client).

 • Компоненти для розгортання рішення, необхідні для збору історичних даних моніторингу (Tivoli DataWarehouse) :

o Warehouse Proxy Agent - спеціалізований агент, збирає, консолідує і пересилає усі історичні дані моніторингу в репозиторій історичної інформації;
oSummarization and Pruning Agent - спеціалізований агент, агрегує і зменшує об'єм історичної інформації моніторингу;
o Tivoli Data Warehouse Database - сховище історичної інформації моніторингу.

Компоненти для забезпечення масштабованості і відмовостійкості:
o IBM Remote Tivoli Enterprise Monitoring Server - віддалений сервер моніторингу, дозволяє масштабувати систему моніторингу і управління за допомогою зняття навантаження з основного сервера моніторингу і розподілу її по віддалених серверах моніторингу; виконувані функції аналогічні функціям TEMS;
o IBM Hot Standby Tivoli Enterprise Monitoring Server - резервний сервер моніторингу використовується як резерв основного сервера моніторингу з метою підвищення відмовостійкості системи.

Інтерфейси
Програмний продукт IBM Tivoli Monitoring Agent for Active Directory має командний інтерфейс, доступний на усіх серверах зі встановленими серверними і клієнтськими частинами продукту. Командний інтерфейс дозволяє виконувати налаштування будь-якого сервера, незалежного від того, де виконуються команди.
Основним інтерфейсом є web – інтерфейс заснований на використанні Tivoli Enterprise Portal (TEP).
Графічний інтерфейс для налаштування агента встановлюється автоматично разом з агентом Active Directory.

Використовувані стандарти і технології
SOAP - протокол обміну структурованими повідомленнями в розподіленому обчислювальному середовищі. Використовується для забезпечення двосторонньої інтеграції з модулями подієвої обробки;
OBDC, JDBC - програмні інтерфейси, використовується для доступу до БД сервера порталу і БД  історичної інформації.

Підтримувані платформи

Windows.