Головна » Послуги

Послуги

Дякуємо Вам за інтерес до послуг нашої компанії. Глибоке розуміння потреб клієнта сьогодні і в майбутньому, інтелектуальність, знання інновацій та трендів розвитку ІТ ринку дозволяють ТОВ «ТЗІ» сформувати сукупність рішень та послуг, задача яких – максимально врахувати ті потреби, які є у нього зараз і які можуть виникнути в подальшому.

Портфель інноваційних рішень та інтелектуальних послуг ТОВ «ТЗІ» умовно ділиться на наступні напрямки:

Інформаційна безпека

 • Розробка та створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) різного ступеня обмеження доступу та правового статусу в ІТС на об'єктах інформаційної діяльності організацій державної та недержавної форм власності.
 • Захист інформації WEB-сайтів;
 • Захист персональних даних;
 • Проведення робіт із забезпечення, супроводження та виконання державної експертизи ство-     рених КСЗІ на відповідність НД ТЗІ України.
 • Проведення комплексного аудиту захищеності ІТС відповідно до нормативних документів         України в галузі ТЗІ та міжнародних стандартів захисту інформації.
 • Розробка нових нормативно-методичних документів в галузі ТЗІ та вдосконалення діючої нормативної бази. Розроблення новітніх технологій програмно-апаратної бази та принцип-    ових підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки на нетипових об`єктах інформаційної діяльності. Проведення нарад, семінарів, конференцій з питань ТЗІ.
 • Оцінка відповідності стандарту PCI DSS та виконання робіт з підготовки;
 • Проведення робіт з розробки, створення та атестації комплексів технічного захисту інформації (КТЗІ), щодо захисту мовної інформації.
 • Виявлення і блокування витоку аудіо та візуальної інформації через закладні пристрої на об'єк-   тах інформаційної діяльності.

Безпека об'єктів та інженерні системи

Комплексний супровід

Наші ключові переваги над іншими суб`єктами ринку

 • Провідні фахівці з більш ніж 10-річним досвідом робіт на ринку захисту інформації у провідних компаніях та державних організаціях.
 • Наші послуги відрізняються повнотою сервісу, ми  притримуємося принципу "закінченості" пропозиції - "розробити - впровадити - супроводжувати". Ми враховуємо усі аспекти Вашої діяльності - персонал, процеси, обладнання і технології - та пропонуємо рішення, відповідно до Вашої стратегії розвитку.
 • ТОВ „ТЗІ“ постачає, конфігурує та запускає в експлуатацію широкий діапазон засобів захисту та обладнання, призначеного для забезпечення захищеної обробки даних в любій інформаційній інфраструктурі.
 • Участь та консультація при формуванні та обґрунтуванні поставлених керівництвом Замовника задач - досвід в питаннях формування сучасної політики інформаційної безпеки на рівні дер-     жави.
 • Досвід управління корпоративними проектами масштабу органів державної влади України, які мають стратегічне значення для країни.
 • Досвід реалізації комплексних проектів на основі рішень компанії в області консалтингу, побу-     дови КСЗІ для АС першого, другого та третього класу, систем керування інформаційною безпекою, інженерної інфраструктури, та сервісного обслуговування.
 • Офіційні партнерські, дилерські угоди із компаніями-виробниками, лідерами в галузі системної інтеграції, розробки засобів та комплексів захисту інформації, які формують вплив на тенденції        в галузі інформаційного та телекомунікаційного розвитку держави.