Головна » Послуги » Захист персональних даних

Захист персональних даних

На сьогоднішній день питання захисту персональних даних постає особливо гостро для державних установ та організацій, які в силу своєї діяльності агрегують та використовують  відомості про фізичну особу. Відповідно Закону України «Про захист персональних даних», Закону «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та багатьох підзаконних нормативних актів такі відомості повинні захищатись від несанкціонованого ознайомлення, модифікації та розповсюдження.
Компанією «ТЗІ» розроблено окремі типові підходи аналізу, організації та забезпечення захисту персональних даних фізичної особи під час їх автоматизованої обробки, які включають в себе:

  • Класифікацію інформації в ІТС Замовника з визначенням окремих характеристик та технологій обробки персональних даних.
  • Реалізацію відповідних юридично-правових та організаційно-розпорядчих заходів щодо використання персональних даних в організації Замовника:
  • підготовка договорів та протоколів із фізичними особами щодо використання їх персональної інформації;
  • підготовка відповідних внутрішніх розпоряджень щодо експлуатації автоматизованих систем, призначених для обробки персональних даних;
  • підготовка відповідних регламентних документів щодо доступу та використання персональних даних, які збираються та накопичуються в рамках баз даних Замовника;
  • виконання робіт для реєстрації бази персональних даних в рамках єдиного Державного реєс-       тру баз персональних даних).
  • Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах, призначе-         них для обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та Закону «Про захист персональних даних».
  • Організація та проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах, призначених для обробки персональних даних.