Головна » Послуги » Розробка та впровадження КСЗІ в АС

Розробка та впровадження КСЗІ в АС

КСЗІ АС – це сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, програмно – апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в АС у відповідності до нормативно – правових документів в галузі захисту інформації, та дозволять обробляти в АС інформацію, до якої, відповідно до її призначення, правового статусу та грифу обмеження доступу, висуваються вимоги по забезпеченню її конфіденційності, цілісності та доступності в ході обробки її в АС.

Компанія «ТЗІ» постійно виконує роботи по захисту інформації, метою яких є:

  • Захист інформації, яка містить відомості, що становлять державну таємницю в автоматизованих системах РСО, мобілізаційних відділів тощо.
  • Захист конфіденційної інформації, яка належить державі (ДСК) в АС класу 1 та 2.
  • Захист персональних даних, які обробляються в АС кадрового діловодства.
  • Забезпечення цілісності та доступності відкритої державної інформації в центрах обробки дан-      них та інформаційно-телекомунікаційних системах загального доступу.
  • Розробка та створення окремих технологічних рішень захисту для державних та недержавних підприємств.
  • Розробка та створення захищених транспортних мереж для розгортання ІТС Замовника в безпечному інформаційному середовищі.

Фахівцями ТОВ «ТЗІ» розроблено окремі підходи щодо захисту АС в малих та середніх ЛОМ з максимальним застосуванням налаштувань та механізмів захисту вбудованих засобів АС та забезпечення захисту великих та глобальних корпоративних систем комерційного та державного значення  з побудовою окремого центру безпеки в рамках АС з підтримкою домену власного виконання.

За результатом виконання робіт на ОІД Замовника реалізується повний комплекс організаційно-технічних заходів, відповідно до вимог нормативної бази України, щодо забезпечення захисту інформації, яка циркулює в автоматизованій системі, а також підготовка та організація державної експертизи КСЗІ в галузі ТЗІ.

Роботи виконуються відповідно до вимог та в порядку передбаченими чинною нормативною базою України в галузі захисту інформації.

В ході виконання робіт Розробником, в томі числі, надаються рекомендації щодо підготовки організаційно-розпорядчої документації Замовника (накази, акти, протоколи тощо) та здійснюється  супроводження робіт з проведення  державної експертизи КСЗІ до моменту отримання Атестату відповідності КСЗІ АС.