Місія

Важливою передумовою розвитку в Україні сучасного рівня інформатизації та автоматизації діяльності організацій України є розробка та впровадження єдиних корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) та прийняття законодавчого та нормативно-методичного забезпечення, які базувалися б на єдиній концепції і повною мірою відповідали сучасним вимогам в сфері інформатизації та захисту інформації в державі. Досягненню зазначених цілей сприятиме консолідація потенціалу та напрямків розвитку усіх учасників ринку інформаційних технологій з метою здійснення комплексу взаємоузгоджених заходів, спрямованих на розробку та запровадження єдиної політики забезпечення обробки інформації різного ступеню важливості та форми власності в ІТС згідно з вимогами, встановленими нормативними документами України та стандартами і нормами міжнародної спільноти.

Саме про такий підхід до створення та розвитку ІТС йдеться в низці указів Президента України, а також у нормативних документах Адміністрації Держспецзв’язку України. Цими законами передбачається першочерговість питань класифікації інформаційного ресурсу ІТС, визначення суб’єктів володіння, розпорядження та обробки інформації, встановлення вимог щодо захисту таких характеристик інформації як: конфіденційність, цілісність, доступність при обробці її в інформаційно-телекомунікаційних системах державних та недержавних установ, формування оптимальних рішень щодо захисту та вибір програмно-апаратної бази засобів захисту з метою мінімізації витрат при створенні та атестації захищених ІТС.

Опираючись на значний досвід наших фахівців, напрацьований в рамках участі в нормотворчих та методологічних процесах держави в даній галузі, розробки та створення типових та унікальних рішень щодо інформатизації, автоматизації та захисту обробки інформації в органах державної влади, приватних підприємствах та банківських установах, експлуатації, супроводження та розгляду інцидентів на об’єктах інформаційної діяльності різної складності, пропонуємо Вам загальні концептуальні положення щодо створення, впровадження та розвитку ІТС, яких ми дотримуємося:

  • Питання захисту інформації є першочерговими в процесі створення ІТС; незалежно від степені її готовності, проводиться повний комплексний аудит стану захищеності інформації, яка обробляється (або буде оброблятись) засобами ІТС.
  • При розробці чи модернізації ІТС закладається головний принцип уніфікації і оптимізації матеріальних витрат на проектування ІТС та систем захисту; ця процедура зводиться до проектування певної кількості типових компонентів, кожен з яких має тільки свої власні дані (для формування бази даних захисту), а не механізми захисту.
  • ІТС реалізується за відкритою архітектурою безпеки та модульним принципом функціонування. Захист інформації забезпечується протягом всього періоду її існування та на усіх етапах створення ІТС.
  • На кожному етапі розвитку системи мають проводитись збирання і підготовка даних, їх аналіз і прийняття погоджених рішень щодо системи та забезпечення захисту інформації в ній.
  • Починаючи з проектування ІТС передбачається можливість незалежної розробки, впровадження, проведення випробувань, експлуатації та атестації окремо кожної складової частини ІТС. Державні експерти залучаються на етапі проектування системи, з метою оптимізації часових та матеріальних затрат.

Запрошуємо Вас до взаємовигідної співпраці в формуванні, розвитку та експлуатації об’єктів інформаційної діяльності різного призначення та форм власності в площині законодавчого поля України та міжнародних стандартів.

З повагою, директор                                                                         М.П. Майструк